Copy of Cheech & Chong Glass Third Degree Straight Tube

Copy of Cheech & Chong Glass Third Degree Straight Tube

  • $109.99
  • Save $40


 

All Cheech & Chong™ Glass come with:

  • Cheech & Chong™ Glass Collectible Rainbow Tie Dye Box
  • Certificate of Authenticity
  • Cheech & Chong™ Glass Sticker
  • Cheech & Chong™ Glass Mini Catalog